Servicering af vandværker og vandforsyning

Landsdækkende entrepriser inden for vandforsyning

Bårdesø VVS & Energi har i de senere år stået for en rækkes store projekter med etablering af forsyningsledninger mellem vandværker.

Projekterne har typisk været flere kilometer lange og omfattet sammensvejsning og nedgravning af rør samt etablering af styringer for indvinding af de rette mængder vand.

Et af projekterne har været etablering af næsten 6 km nødforsyningsledning mellem Otterup og Hasmark vandværker.

Bårdesø VVS & Energi er medlem af Danske Vandværker, hvilket sikrer os adgang til opdateret viden om bl.a. teknik, jura, grundvandsbeskyttelse og økonomi.

 

Kontakt os for information om vores ekspertise inden for vandforsyning

Ønsker du yderligere oplysninger om vores ekspertise på vandforsyningsområdet, så kontakt os på telefon  64 87 12 97 eller benyt nedenstående formular.

Vi kommer gerne på besøg over hele landet til en nærmere besigtigelse af projekter.

 

Kontakt os vedrørende projekter på vandforsyning

     

    En af Bårdesø VVS & Energi’s kompetenceområder er servicering af vandværker inkl. etablering og renovering af vandledninger.